Værdier og CSR-strategi. Virksomhedens værdier kan styre det strategiske arbejde med samfundsansvar.

Værdier

Alle de ovennævnte grunde til at arbejde med CSR er funderet i en optimering af den økonomiske bundlinje. Langt de fleste virksomheder har dog også et værdisæt, som er mere eller mindre styrende for deres handlinger. Oftest er det grundlæggerens eller ledelsens personlige værdier, som er udslagsgivende.

I den ene ende af skalaen finder vi kapitalfondene, som meget gerne arbejder med CSR, da det optimerer økonomien, men som oftest ikke har værdier, der vægter optimering af fx miljø, klima eller menneskerettigheder højere end økonomisk afkast. Her er CSR et redskab for at tjene penge.

I den anden ende af skalaen finder vi – oftest nystartede – socialøkonomiske virksomheder, som bygger på en passion for at forbedre verden. Her er profit blot et redskab til at overleve og dermed at kunne udleve sin passion. Langt de fleste virksomheder befinder sig et sted midt imellem.

En af mine kunder er en femte-generations murermester. Han har helt sikkert fokus på økonomien, men det er helt klart, at han har en personlig stolthed og samtidig nogle forventninger fra familien om at videreføre forretningen. Derudover er der nogle meget stærke bånd til kundekredsen og lokalsamfundet.

En anden kunde har et stort hjerte for sine ansatte, og ser dem som en del af sin familie. Han behandler dem bedre end det til tider er økonomisk optimalt.

Hver virksomhed har dermed sin egen unikke balance mellem de tre bundlinjer: økonomi (blå), miljø/klima (grøn) og det sociale (rød).

Det er også en vigtig pointe at nævne dynamikken i værdierne. De er ikke en konstant faktor, men udvikler sig med de personlige værdier hos virksomhedens interessenter – fortrinsvist hos ejerne, ledelsen og medarbejderne. Og der ses en klar trend – husk millenials – for at virksomheder generelt vil få mindre fokus på den økonomiske bundlinje, og mere fokus på de to andre – dvs. på bekostning af økonomien. Om dette er småændringer i en periode, eller om det er starten på en decideret transition mod et nyt forretningsparadigme, er endnu uvist.