Væksthuset vil være bæredygtigt

Væksthuset vil være bæredygtigt.

Godt 50 engagerede medarbejdere ved Væksthuset i København har brainstormet og bidraget med masser af gode ideer til, hvorledes Væksthuset kan blive mere bæredygtigt.

Idérigdommen var stor på workshoppen, og forslagene spændte lige fra nyttehaver ved kontorerne, ansættelse af flere personer med anden etnisk herkomst, samarbejde med flere socialøkonomiske virksomheder, til at chefen skulle cykle på arbejde!

Alle bidrag indgår nu i den videre analysefase af Væksthusets bæredygtighed. Og herud fra sætter vi gang i nogle af de mest oplagte projekter. Bæredygtigheden bliver dermed løbende forbedret i et fornuftigt tempo.

Væksthuset er en socialøkonomisk virksomhed (erhvervsdrivende fond) med ekspertise i arbejdet med udsatte ledige. De koordinerer og udfører beskæftigelsesrettede, sundheds- og socialfaglige indsatser for at bane vej til arbejde og uddannelse. De støtter endvidere forskning, udvikling og videndeling til gavn for beskæftigelsesindsatsen i Danmark. Væksthuset har ca. 65 ansatte fordelt på kontorer i København, Odense og Viborg.

Bæredygtighedsprojektet ledes af Sustainor.