Rekruttering og fastholdelse af de rigtige medarbejdere kan være en udfordring for virksomheder. Brug CSR-strategien i rekruttering.

Rekruttering og fastholdelse

Mange virksomheder har fået svært ved at finde de rigtige medarbejdere. Og endnu flere vil få det i fremtiden, når vi oplever flere mindre årgange. Derfor er det blevet nødvendigt at kæmpe om de relevante kandidater. Dette kaldes employer branding eller employee branding. Og da forskningen viser, at de yngre årgange – de såkaldte millenials – er meget værdidrevne, så er det værdierne, der skal satses på i virksomhederne fremover.

Millenials er ekstremt egocentrerede, men paradoksalt nok er de samtidigt meget globalt tænkende, og dermed også meget samfundsbevidste. De ønsker at arbejde i en virksomhed, som har værdier, der overlapper deres egne, og som dermed tager et samfundsansvar – både i tale og i praksis. Derfor er CSR et helt centralt begreb i fremtidens rekruttering og fastholdelse af nøglemedarbejderne.