Vi flytter generelt fra landet og ind til byen. Nu bor mere end hver anden af os i byen, og vi bliver flere dag for dag. Det sker over hele kloden. Det sker i hele EU, og det sker i Danmark. Vi danskere er faktisk i førerfeltet i den udvikling.

Og det bliver gjort til et stort problem. Man bliver stavnsbundet til sit hus i landsbyen. Man kan ikke få realkreditlån. Skolen og købmanden lukker. Og det hele forfalder derude. Og i byerne bliver der mere trangt. Mere kø. Mere kriminalitet. Flere ghettoer. Men er der ikke også positive sider af urbaniseringen? Jo der er, og jeg vil umiddelbart pege på følgende fordele:

Mindre transport

Når man bor i byen er der større chance for, at man bor tæt på sin skole eller sit arbejde. Derfor vil transportbehovet blive mindre. Og har byen tilmed en god transportpolitik, har du garanteret også fast lanes til cykler, så flere vil vælge den miljøvenlige og sunde transportform.

Energieffektive huse

Dit gamle utætte hus på landet kan ikke sammenlignes med de nye energieffektive bygninger i byen. Passivhuse eller nulenergihuse bliver standard, og de 40% af CO2 udledningen, der i dag kommer fra bygningsmassen, vil falde drastisk.

Mere natur

Vi kan fjerne de forladte landsbyer, og dermed skabe mere natur som udover at være flot at se på, også kan bruges til rekreative formål. Desuden vil det gavne biodiversiteten og klimaet.

Genbrug og affaldshåndtering

Det er noget bøvl at sortere sit affald, når man bor på landet. Alting skal op i en trailer og på genbrugspladsen. I byen er der pga. koncentrationen af bygninger mulighed for at lave intelligente indsamlinger og fraktionering af affald. Og dermed mulighed for at genbruge en meget større del af vores ressourcer.

Hurtigere udbredelse af nye trends

Det er i byerne de fleste nye trends og tiltag dannes. Måske bare fordi de fleste bor der. Måske fordi de mest kreative bor der. Eller måske fordi pulsen bare er højere. Når vi flytter til byen vil disse nye – også de bæredygtige trends – hurtigere kunne blive spredt til flere af os, og dermed hurtigere få en større bæredygtig effekt.

Diskussionen for og imod urbanisering bør være bredere og bør tage de her nævnte positive sider med også. Man kan nemlig også være bæredygtig i en by.

Af Dennis Friis Thaagaard, direktør i Sustainor