Hvad er leverandørstyring?

En virksomhed har typisk en form for standardkontrakt med sine leverandører. Heri indgår normalt en beskrivelse af handelsbetingelser, levereringsbetingelser, bod for for sent levering m.v. Dette er de kommercielle leverandørvilkår i en leverandørstyring.

For at minimere risikoen for at handle med en leverandør, der handler uetisk eller direkte ulovligt, vil man derudover også ofte lave et sæt etiske retningslinjer for sine leverandører. Dette kaldes et Supplier Code og Conduct eller et etisk kodeks for leverandører.

Ved at have dette etiske kodeks vil man minimere risikoen for at havne i stormvejr i pressen (en såkaldt shit storm), fordi en leverandør fx har anvendt børnearbejde eller ulovlige kemikalier. Herudover vil en fokuseret leverandørstyring kunne bruges til at give ens egne kunder en god mavefornemmelse for, at alt er i orden og dermed være med til at øge salget. Endeligt ses det ofte, at en stram leverandørstyring, ofte giver et tæt og konstruktivt samarbejde med leverandørerne, og dermed ofte fører til udvikling af nye produkter og koncepter i et mere optimeret og gnidningsløst samarbejde.

Hvordan laver man leverandørstyring?

At styre sine leverandører er en løbende proces, som typisk omfatter følgende faser:

  • Leverandørpolitik og ambitionsniveau
  • Code of Conduct
  • Risikovurdering og prioritering af leverandører
  • Indhentning af underskrifter på Code of Conduct
  • Udsendelse af selvevalueringskema til leverandører
  • Vurdering af udfyldte selvevalueringsskemaer fra leverandørerne
  • Auditplan og besøg hos leverandør
  • Forbedringsplan sammen med leverandør
  • Kommunikation (fx i CSR årsrapport)

Ofte tager det flere år at implementere hele systemet, og det er normalt, at man som virksomhed er inde i en proces, hvor man forbedrer sig sammen med sine leverandører. Man skal som udgangspunkt ikke stille højere krav til sine leverandører, end man selv kan leve op til. Derfor skal leverandørstyring ses som en løbende proces, hvor begge parter forbedrer sig hvert år.

Mere info

Erhvervsstyrelsen (Samfundsansvar)

CSR Kompasset

DI (Sådan opnår I en ansvarlig leverandørstyring)

GAN Business Anti-Corruption Portal