Tiltræk professionelle investorer og kapitalfonde ved at arbejde med samfundsansvar og en CSR-strategi.

Investorer

En stor del af de danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er ejerledede af personer over 60 år. De står i disse år overfor at skulle gennemføre et generationsskifte.

Dette kræver oftest ekstern finansiering uanset om det er internt i familien eller via eksterne købere. En række analyser viser, at virksomheder, der arbejder struktureret med CSR, også har en højere afkastgrad end virksomheder, der ikke gør.

Derfor kræver kapitalfonde og andre professionelle investorer ofte af mulige opkøbsemner, at disse arbejder struktureret med CSR.

Dette gælder også for eksisterende ejere og investorer i virksomheden, som i højere grad begynder at ønske eller kræve mere fokus på CSR.