Brug virksomhedens arbejde med samfundsansvar som driver for innovation

Innovation

Det er de færreste virksomheder, som arbejder med CSR for at øge innovationskraften i organisationen, men de fleste ser det som en positiv bivirkning.

I arbejdet med CSR vil man i høj grad involvere sine ansatte, og hermed udnytte den viden og iderigdom, som hele organisationen rummer. CSR bygger på en interessenttankegang, dvs. at man bliver meget opmærksom på, hvem man påvirker i sin omverden.

Kunderne og forbrugerne er en særlig gruppe, og et tættere samarbejde med disse rummer en værdifuld viden om nuværende og kommende kundekrav og ønsker til virksomheden og dens produkter. Leverandørerne vil man via et skærpet sæt krav – kaldet Supplier Code of Conduct eller adfærdskodeks – opbygge et meget tæt og strategisk samarbejde med.

Endelig kan nævnes samarbejde med NGO’er (non-governmental organisations – eller interesseorganisationer). Disse kan ved et oprigtigt samarbejde vendes fra at være en sten i skoen til at være endog meget værdifulde videnskilder og partnere. Alle disse samarbejder skaber grobund for at kunne udvikle nye innovative løsninger.