Rekruttering og fastholdelse

Mange virksomheder har fået svært ved at finde de rigtige medarbejdere. Derfor er det blevet nødvendigt at kæmpe om de relevante kandidater. Dette kaldes employer branding eller employee branding.

Fast leverandør

Mange danske virksomheder er hovedsageligt underleverandører, og oplever i stigende grad at blive mødt med krav eller ønsker fra deres kunder om at tænke på CSR. Disse krav kommer typisk fra kundens eget arbejde med CSR, som næsten altid vil inkludere en form for leverandørstyring.

Branding

De kommende generationer er meget værdiorienterede. De stiller krav til deres kommende arbejdsgiver, og de stiller krav som forbrugere. Ofte er de villige til at betale mere for varer, der er produceret bæredygtigt.

Risici

At drive en virksomhed er blevet en endog meget kompleks opgave. Det er normalt at have mange interessenter i Danmark og udlandet. Og det er blevet meget svært at have det fulde overblik over hele værdikæden og hele sit strategiske landskab.

Compliance

Der stilles stadig flere lovkrav til virksomheders samfundsansvar. Dette omfatter krav i tilsluttede charters, certificeringer, kodeks hos branche-foreninger mv. – såkaldt soft law. Og det gælder direkte lovkrav – hard law som f.eks. Årsregnslabslovens §99a.

Innovation

 

Det er de færreste virksomheder, som arbejder med CSR for at øge innovationskraften i organisationen. Men de fleste ser det som en positiv bivirkning. I arbejdet med CSR vil man i høj grad involvere sine ansatte og hermed udnytte den viden og iderigdom, som hele organisationen rummer.

Omkostninger

En af de oplagte grunde til at arbejde med CSR er selvfølgelig at spare på omkostningerne. Oftest lægger virksomheden ud med at energioptimere sine bygninger og sin drift. Først skæres på energiforbruget. Siden omlægges energiforbruget til vedvarende energi i det omfang, økonomien tillader det.

Investorer

 

En stor del af de danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er ejerledede af personer over 60 år. De står i disse år overfor at skulle gennemføre et generationsskifte og har brug for investorer.

Værdier

Alle de ovennævnte grunde til at arbejde med CSR er funderet i en optimering af den økonomiske bundlinje. Langt de fleste virksomheder har dog også et værdisæt, som er mere eller mindre styrende for deres handlinger.