Disclaimer

VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE

Denne side (inklusiv de sider, som refereres til) informerer om vilkårene for brug af vores website www.sustainor.dk som gæst. Læs venligst disse vilkår omhyggeligt, inden du begynder at bruge websitet. Ved at bruge vores website tilkendegiver du, at du accepterer disse vilkår for brug af website samt accepterer at rette dig efter dem. Kan du ikke acceptere disse vilkår for brug af website, undlad da venligst at benytte vores website.

 

INFORMATION OM OS

www.sustainor.dk er et website, som opereres af Sustainor. Vi er registreret i Danmark under navnet Sustainor og har vores hovedkontor i Grenaa. Vores handelsadresse er Kystvej 26, 8500 Grenaa. Vores CVR-nummer er 26 95 79 82.

 

ADGANG TIL VORES WEBSITE

Adgang til vores website gives på midlertidig basis, og vi forbeholder os retten til uden varsel at tilbagetrække eller ændre den service, vi leverer på vores website (se nedenstående). Vi er ikke ansvarlige såfremt vores website af en hvilken som helst grund, på et hvilket som helst tidspunkt eller i et hvilket som helst tidsrum skulle være utilgængeligt.

Fra tid til anden kan vi begrænse adgangen for brugere til visse dele af eller hele vores website.

Når du bruger vores website, skal du overholde bestemmelserne i vores politik for acceptabel brug af website.

Det er dit ansvar at sørge for alle foranstaltninger, der måtte være nødvendige for, at du har adgang til vores website. Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, som får adgang til vores website via din internetforbindelse, er indforståede med disse vilkår og overholder dem.

 

IP-RETTIGHEDER

Vi er ejer eller licenshaver af alle IP-rettigheder på vores website og på materiale offentliggjort på vores website. Disse værker er beskyttet af forskellige globale og nationale love om ophavsret og traktater. Alle sådanne rettigheder er forbeholdt.

Du kan printe samt downloade udsnit af siderne på vores website til eget brug, og du kan henlede andre i din organisations opmærksomheden til materiale offentliggjort på vores website.

Du må på ingen måde ændre kopier, hverken hard copy eller digitale, som du har printet eller downloadet, og du må ikke bruge, genskabe, skabe efterligninger af eller distribuere illustrationer, fotografier, video- og lydfiler eller grafik, hverken separat eller med medfølgende tekst.

Vores status som forfattere til materialet på vores website (og alle andre identificerede bidragyderes status) skal altid anerkendes.

Materialet fra vores website må ikke anvendes til kommerciel brug uden, der er givet forudgående tilladelse hertil fra os eller vores licensgivere.

Hvis du printer, kopierer eller downloader noget fra vores website, som overtræder disse vilkår for brug, vil din ret til at bruge vores website ophøre øjeblikkeligt, og du skal, efter vores valg, returnere eller destruere alle kopier af materiale, du har lavet.

 

TILLID TIL OFFENTLIGGJORT INFORMATION

Det er ikke hensigten, at kommentarer og andet materiale, som offentliggøres på vores website, udgør rådgivning på hvilken tillid kan placeres. Derfor fralægger vi os ethvert ansvar for enhver tillid til sådant materiale, som besøgende måtte få via vores website eller enhver, som måtte blive informeret om dets indhold.

 

VORES WEBSITE ÆNDRES REGELMÆSSIGT

Vi bestræber os på at opdatere vores website regelmæssigt og kan ændre indholdet på ethvert tidspunkt. Hvis behovet opstår, kan vi stoppe adgangen til vores website eller lukke det ned på ubestemt tid. Materialet på vores website kan på ethvert tidspunkt være forældet, og vi er ikke forpligtet til at opdatere sådant materiale.

 

VORES ANSVAR

Bortset fra hvad der udtrykkeligt er angivet i vores produktgarantier, er det offentliggjorte materiale på vores website fremsat uden nogen form for garantier og forudsætninger om dets nøjagtighed. I det omfang loven tillader, undtager vi, andre medlemmer af vores koncern samt tredjeparter forbundet til os udtrykkeligt følgende:
• Alle forudsætninger, garantier og andre betingelser, som måtte forudsættes ved lov, retspraksis eller almindelige retsprincipper.
• Ethvert ansvar for ethvert direkte, indirekte eller medfølgende tab eller skade pådraget af enhver bruger i forbindelse med vores website eller i forbindelse med brug, manglende evne til brug, eller konsekvens af brug af vores website, ethvert forbundet website og ethvert materiale herpå.

Dette inkluderer men er ikke begrænset til ansvar for:
o Tab af indkomst eller omsætning
o Tab af handel
o Tab af profit eller kontrakter
o Tab af kalkulerede besparelser
o Tab af data
o Tab af goodwill
o Spildt administrations- eller kontortid; og
o Ethvert andet tab eller skade af nogen art, hvordan det end måtte opstå og om det måtte være forårsaget af skadegørende handling (inklusiv uagtsomhed), kontraktbrud eller andet, selv påregneligt, under forudsætning af at dette ikke udelukker anmeldelse af krav om tab af eller skade på materiel ejendom eller andre krav for direkte økonomisk tab, som ikke er udelukket af nogen af ovenstående grupper.

Ovenstående har ikke indvirkning på vores ansvar for død eller personlig skade, der måtte opstå som følge af vores uagtsomhed, eller vores ansvar for ulovlig vildledende fremstilling eller generel vildledende fremstilling samt ethvert andet ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses ifølge gældende lovgivning.

 

INFORMATION OM DIG OG DINE BESØG PÅ VORES WEBSITE

Vi behandler information om dig i henhold til vores fortrolighedspolitik.

Ved at bruge vores website accepterer du sådan behandling, og du garanterer, at al data videregivet af dig er korrekt.

 

VIRUSSER, HACKING OG ANDRE LOVOVERTRÆDELSER

Du må ikke misbruge vores website ved bevidst at overføre virusser, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindet eller teknisk skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores website, serveren hvorpå vores website er gemt eller nogen anden server, computer eller database, som er forbundet til vores website. Du må ikke angribe vores website via et denial-of-service angreb eller et distributed denial-of-service angreb.

Ved at overtræde disse bestemmelser kan du begå en strafbar handling. Vi vil indrapportere enhver sådan overtrædelse til de retshåndhævende myndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at offentliggøre din identitet til dem. I tilfælde af en sådan overtrædelse vil din ret til at bruge vores website ophøre øjeblikkeligt.

Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade forårsaget af et distributed denial-of-service angreb, virusser eller andet teknisk skadeligt materiale, som måtte inficere dit computerudstyr, dine computerprogrammer, data eller andet materiale du ejer, eller som er forårsaget af din brug af vores website eller af dit download af materiale herfra eller på forbundne websites.

 

LINKS TIL VORES WEBSITE

Du må linke til vores website under forudsætning af, at du gør det på en fair og lovlig måde, der ikke skader vores omdømme eller udnytter det. Du må dog ikke linke på en måde, som antyder nogen form for tilknytning, godkendelse eller opbakning fra vores side, hvis en sådan ikke eksisterer.

Du må ikke linke fra noget website, som ikke er ejet af dig.

Vores website må ikke indsættes i frames på et andet website. Vi forbeholder os retten til uden varsel at trække tilladelsen til at linke til vores website tilbage. Websitet, som du linker fra, skal overholde samtlige punkter i vores politik for acceptabel brug af website.

Hvis du ønsker at gøre brug af andet materiale på vores website end det, som er fastlagt ovenfor, ret da venligst henvendelse til info@sustainor.dk. Vi kan uanset grund ophæve retten til at linke til vores website.

 

LINKS FRA VORES WEBSITE

Hvor vores website linker til andre websites eller ressourcer stillet til rådighed af tredjepart, er disse links blot til din information. Vi har ingen kontrol over indholdet på disse websites eller ressourcer, og vi påtager os intet ansvar for dem eller for noget tab eller skade, som måtte forårsages ved brugen af dem.

 

RETSOMRÅDE OG GÆLDENDE RET

Domstolen i Danmark har en ikke-eksklusiv kompetence over enhver anmeldelse, som måtte opstå fra eller være forbundet med et besøg på vores website.
Disse vilkår for brug af website samt enhver konflikt eller krav, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med vilkårene eller disses indhold eller udformning (inklusiv konflikter eller krav uden for kontraktforhold) skal underkastes og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark.

 

AFVEKSLING

Vi kan ændre disse vilkår for brug af website på ethvert tidspunkt ved at ændre denne side. Da ændringer er bindende for dig, forventes det, at du tjekker denne side fra tid til anden for at gøre dig bekendt med enhver ændring, vi måtte have foretaget. Nogle af bestemmelserne i disse vilkår for brug af website kan også erstattes af bestemmelser eller meddelelser andetsteds på vores website.

 

Tak fordi du besøger vores website.