Vi guider dig til en stærk CSR-profil – No size fits all

Dennis Friis Thaagaard, Direktør
Sustainor ApS

Strategisk forretningsudvikling

Har du brug for hjælp til at vælge retning, fokus og fremgangsmåde for dit CSR-arbejde? Sustainor har lang erfaring i at hjælpe virksomheder hele vejen fra strategisk udvikling til praktisk implementering af CSR, så det giver plus på bundlinjerne.

Compliance og §99a

Der er mange krav at leve op til, og det kan være komplekst at gennemskue de forskellige standarder, regler og krav. Sustainor kan hjælpe jer til at opfylde de nødvendige krav, som blandt andet stilles i Årsregnskabslovens §99a. Og vi kan hjælpe jer igennem certificeringer og udvælge mærkninger og partnerskaber, der giver værdi og mening for din kerneforretning.

Ansvarlig indkøbs- og leverandørkæde

At sikre ansvarlighed gennem hele leverandørkæden kræver lige dele strategi og systematisk arbejde. Og der ligger gode gevinster i form af risikostyring og vækstmuligheder i at have styr på dette. På samme måde er ansvarlighed i indkøb afgørende for din virksomheds evne til at levere konkurrence- og bæredygtige varer, der kan leve op til kundernes stigende forventninger. Sustainor kan hjælpe dig i mål med velfungerende og praktisk leverandør- og indkøbsstyring, så du kan fokusere på din kerneforretning.

Rådgivning i miljø, klima og cirkulær økonomi

Få hjælp til at træffe strategiske valg og omsætte dem i handlinger inden for de klassiske CSR-discipliner på miljø og klima. Vi afdækker hvordan cirkulær forretningsudvikling kan hjælpe dig til lavere omkostninger og til en helt ny måde at tage ressourcer ind i din virksomhed på. Her ligger nøglen til mange virksomheders fremtid og til helt nye vækstmarkeder.

Governance

Systematik og overblik er vejen til at arbejde effektivt og målrettet med CSR og bæredygtig udvikling. Sustainor hjælper dig til at få styr på dataprocesser, ledelsessystemer og god governance, så CSR-arbejdet flyder så let som muligt og er integreret i dine øvrige forretningsprocesser.

CSR – elementer

 • CSR strategi
 • CSR og forretningsmodel
 • Impact analyse
 • FNs Verdensmål (SDG)
 • Risikoanalyse
 • Due diligence
 • KPI og målopsætning
 • Projektstyring
 • Medarbejderinvolvering
 • CSR kommunikation
 • FNs Global Compact
 • CSR årsrapport 
 • Certificeringer og mærkninger
 • Samarbejde med NGOer
 • Energioptimering