Globale udfordringer kan danske virksomheder hjælpe med at løse via samfundsansvar

Der kommer flere og flere mennesker på kloden. Over en periode på ganske få århundreder er vi vokset fra få hundrede millioner til i dag over 7 milliarder. Og eksperterne fremskriver befolkningstallet til 9-10 milliarder, inden det vil stabilisere sig eller falde om ca. 50 år.

Med de mange mennesker på jorden kommer også en del globale udfordringer, som for eksempel:

  • udryddelse af dyre- og plantearter
  • forurening
  • klimaændringer og global opvarmning
  • mangel på ressourcer
  • dårlig sundhed
  • fødevare- og vandmangel

Herudover ser man også andre sociale udfordringer:

  • meget ulige fordeling af rigdomme
  • diskrimination af mennesker
  • korruption

Denne liste – og en del andre problemer – kalder man for globale udfordringer, da de går over landegrænser og påvirker alle menneskers livskvalitet i dag og endnu mere i fremtiden.

Hvem kan løse dem?

Der er efterhånden en generel konsensus om, at de globale udfordringer er reelle, og at de udgør at alvorlig trussel mod menneskehedens fortsatte beståen – eller i hvert fald mod videreførelsen af vores livsstil og livsstilsgoder i fremtiden. Derfor er der også et voldsomt og stigende fokus på at finde løsninger på de globale udfordringer.

Et samfund kan beskrives med følgende elementer:

Der er en generel enighed om, at alle tre parter (politikere og myndigheder, civilsamfundet, dvs. organisationer og foreninger, samt virksomheder) er en del af løsningen. Politikere skal opsætte nye lovkrav og retningslinjer. Myndighederne skal implementere disse lovkrav. Civilsamfundet skal komme med nye ideer, implementere nye løsninger, og holde lovgiverne og virksomhederne i ørerne, så de handler fornuftigt.

Endelig skal virksomhederne opføre sig samfundsansvarligt, så de bidrager mindst muligt til at gøre de globale udfordringer større (fx mindre forurening – doing less bad). Og de skal i bedste fald medvirke til at løse de globale udfordringer (doing good).