Fast leverandør og samfundsansvar. Lever du op til kundernes krav om samfundsansvar?

Fast leverandør

Mange danske virksomheder er hovedsageligt underleverandører, dvs. de leverer komponenter til andre virksomheder, som videresælger et færdigt produkt, eller en mere komplet underleverance.

Disse underleverandører bliver i større og større grad mødt med krav eller ønsker fra deres kunder om at tænke på CSR. Disse krav kommer typisk fra kundens eget arbejde med CSR, som næsten altid vil inkludere en form for leverandørstyring (se afsnit 4). Kunden sætter dermed krav til sine leverandører om at tage et samfundsansvar. Meget ofte ses disse krav som et kaskaderende vandfald ned igennem leverandørkæderne, der leverer til de store internationale koncerner, som fx Ikea, Vestas eller Siemens.

I Europa bliver disse krav fra erhvervskunderne endnu skrappere de kommende år. Ifølge EU’s regnskabsdirektiv 2013/34/EU skal de større virksomheder i EU begynde at rapportere på ikke-finansielle områder af deres virksomhed – altså CSR. Dette kræver, at de faktisk indarbejder CSR i deres strategi og drift – inkl. leverandørstyring. Hermed sendes endnu flere CSR-krav videre til de mindre virksomheder i Europa. Danmark er det første land i EU, som har implementeret dette direktiv, og som endda har skærpet kravene. Læs om kravene her.