Euro Cater – CSR er godt købmandskab

Sund fornuft og omtanke har altid været kernen hos foodservice-virksomheden Euro Cater. Det man gør, skal være i orden, og man skal bruge ressourcerne hensigtsmæssigt. Det ændrer en CSR-strategi ikke på, men processen, som blev sat i gang af nye lovkrav, har sat arbejdsgangene i system.

– Det var nye krav i regnskabsloven, der satte os i gang med at udforme en egentlig CSR-strategi. Når vi nu alligevel skulle i gang med at rapportere om CSR, kunne vi lige så godt gøre det ordentligt. Meget af det, vi i forvejen gjorde, er CSR, men arbejdet med CSR-strategien har sat tingene i system, siger Henrik Ellegaard, der er CFO i Euro Cater.

At CSR langt hen ad vejen også er almindelig sund fornuft og godt købmandskab, passer fint ind i virksomhedskulturen hos Euro Cater.

CSR-processen hos Euro Cater

Arbejdet med CSR-strategien hos Euro Cater er omfattende, og er en del af en løbende proces, hvorfor mange tiltag dermed endnu er under implementering. Sustainor og Euro Cater har arbejdet med følgende politik-emner i processen:

  • Fødevaresikkerhed
  • Miljø og klima
  • Menneskerettigheder
  • Antikorruption
  • Leverandørkodeks
  • Medarbejderkodeks
  • Produktpolitik med hovedfokus på økologi, palmeolie, fisk og skaldyr, dyrevelfærd og lokale varer

Leverandørstyring

Fødevaresikkerhed, kvalitet og samhandel er kernen i alt, Euro Cater gør. Virksomheden er ISO certificeret i både miljø og fødevaresikkerhed, og det er kun naturligt, at leverandørstyring også er en væsentlig del af CSR-strategien.

– Vi er en relativt stor virksomhed med et meget bredt produktsortiment og mange større og mindre leverandører. Dem har vi altid haft en god fornemmelse for, men med CSR-strategien er vi blevet mere systematiske med registrering og risikovurdering af vores leverandører, ligesom vi er i gang med at implementere code of conduct, forklarer Henrik Ellegaard.

Respekt for Mad og Mennesker

Euro Cater ønsker at udvise respekt for fødevarer som ressource og for de mennesker, der er involveret i hele fødekæden fra jord til bord. Derfor har CSR-strategien fået navnet ”Respekt for Mad og Mennesker”, og fokusområderne er:

  • Bæredygtig samhandel
  • Bæredygtig drift
  • God arbejdsplads

Hanne Frøkjær, der er miljø- og kvalitetschef hos Euro Cater, understreger, at det altid vil være kunderne, der bestemmer, hvad Euro Cater leverer.

Det er Euro Caters klare holdning, at ændringer i forbrugsmønstre er mest holdbare og dermed bæredygtige, hvis de sker med et klart markedsdrevet fokus. Strategien er dermed klart, at man vil ”nudge” kunderne til at træffe et mere samfundsansvarligt valg.

– Vi sælger de ting, kunderne vil have, men i forbindelse med implementeringen af CSR-strategien har vi valgt at sætte mere fokus på økologi og lokalt producerede fødevarer i vores webshop. Det er blevet tydeligere, at kunderne kan vælge forskellige løsninger. I det hele taget er CSR-strategien blevet et redskab, der gør det tydeligere, hvad vi vil og gør, siger Hanne Frøkjær.

Download kundecasen fra Euro Cater her

Læs Euro Caters CSR-strategi her