Et godt bud på definition af CSR er det ansvar, en virksomhed tager for sin sociale og miljømæssige påvirkning af samfundet.

Virksomheder har et samfundsmæssigt ansvar. Det kaldes CSR eller Corporate Social Responsibility. Der findes ikke en generel definition af CSR, men nedenstående er gode eksempler på, hvad CSR er.

”… virksomhedernes ansvar for deres indflydelse på samfundet.”
Europa Kommissionen

”Virksomheden viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sine interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper.”
Rådet for Samfundsansvar

“… a corporation’s initiatives to assess and take responsibility for the company’s effects on environmental and social wellbeing.”
(“… de initiativer en virksomhed tager for at vurdere og tage ansvar for sin indflydelse på miljømæssig og social velfærd”)
Investopedia

“Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large.”
(“CSR er virksomhedens fortsatte forpligtelse til at bidrage til økonomisk udvikling samtidig med at den forbedrer livskvaliteten for sine ansatte og deres familie såvel som samfundet som helhed.”)
WBCSD