Om 100 år er verden bæredygtig!


Det er selvfølgelig en voldsom påstand. Og en nem påstand, da vi jo skal vente 100 år for at se om det er rigtigt. Men for at sandsynliggøre scenariet, og måske også for at lægge op til en spændende diskussion, er her de 10 forudsætninger jeg bygger min forudsigelse på:

Forudsætning #1: Krav om bæredygtighed stiger

Der er specielt i den vestlige verden en stigende opmærksomhed fra alle dele af samfundet på bæredygtighed. Enten på enkelte områder som fx økologi, dyrevelfærd, global opvarmning eller menneskerettigheder. Eller på hele det holistiske begreb.

Den yngre generation anses for at være mere globale, værdidrevne og empatiske (på trods af mange træk, der peger den stik modsatte retning). Derfor vil bæredygtighed med tiden blive ”daily business”.

Forudsætning #2: Katastrofe indtræffer inden 50 år

For den del af befolkningen, der ikke lige har forstået ideen med bæredygtighed, vil der komme en øjenåbner indenfor 50 år. Det vil nok være klimaændringer, der vil give enorme negative påvirkninger på produktion af mad via tørke og oversvømmelser. Læg dertil horder af klimaflygtninge, som vil blive presset væk fra deres normale opholdssteder. De vil skabe en global spænding, der vil ændre hele den globale sikkerhedssituation. Klima er i år blevet kåret til verdens største sikkerhedsrisiko. Og det er endegyldigt påvist, at klimaændringerne er menneskeskabte.

Forudsætning #3: Den teknologiske udvikling fortsætter eksponentielt

De næste 100 år vil se en helt utrolig rigdom af nye ideer, løsninger, produkter, samarbejder og gennembrud indenfor alle videnskabelige retninger – og specielt på tværs af disse.

Hvis man antager et historisk perspektiv, er der intet der modsiger denne antagelse. ”If you can think it, you can do it!”.

Forudsætning #4: Global lovgivning

FN – eller et andet globalt organ – bliver et stærkt omdrejningspunkt for en ny type bindende global lovgivning. Da de globale udfordringer ikke respekterer landegrænser, vil alle nationer kunne se ideen i at samarbejde.

Der vil komme forbud, skatter og kvoteordninger på globalt plan, som vil regulere forbruget og sætte en reel pris på eksternaliteter som fx ren vand og luft, som ikke findes i dag. Dermed vil økonomien selv styre hen imod et bæredygtigt forbrug. Der er allerede politiske tendenser, der taler for en global skat på CO2.

Forudsætning #5: Verdens ulighed mindskes

Verdens goder og forbrug er meget ulige fordelt. For at verden kan blive bæredygtig, skal alle så at sige have råd til det. Det gælder både for den grønne og den sociale bæredygtighed.

Over de næste 100 år vil bunden blive løftet gevaldigt. Der vil således ikke være en tung ”Bottom of the Pyramid”. De fleste fattige vil bevæge sig op i middelklassen, som dermed bliver den fremherskende gruppe i alle lande. Denne udligning vil ses både mellem landene, og internt i landene i den 3. verden. Der er allerede gode tegn på denne udvikling. De seneste 20 år er der blevet 700 mio. færre fattige i verden.

Forudsætning #6: Vedvarende energi

Alle former for fossil energi (fx olie og gas) vil blive i jorden i fremtiden. De førnævnte globale skatter på CO2 vil gøre det urentabelt at udvinde dem fremover. Derimod vil vedvarende energi fra sol, vind, bølger mv. dække klodens stigende energiforbrug uden de store problemer. Dette er en udvikling der allerede er godt på vej.

Forudsætning #7: Bygninger bliver bæredygtige

I dag anvendes en meget stor del af klodens energi på opførelse af og beboelse i bygninger. Pga. globale skatter på materialer samt de førnævnte vedvarende energikilder vil dette billede ændre sig ret hurtigt. Der vil komme krav om bæredygtighed i produktion og drift af bygninger, og nedrevne bygninger vil blive genbrugt. Denne tendens ses allerede svagt i fx erhvervsbyggerier med certificeringer som fx DGNB og Svanemærket.

Forudsætning #8: Mindre transportbehov

Den globale handel giver en enorm transport af varer rundt om kloden. Fly, skibe og lastbiler er betydelige forbrugere af energi og en stor kilde til forurening. Persontransport til turisme og forretningsrejsende er også en vigtig brik til den nuværende ubalance.

Fremover vil 3D print blive helt udbredt, og derved vil en stor del af varetransporten blive overflødig. Desuden vil nærhedsprincippet og lokale leverandører blive foretrukket – delvist pga. de højere skatter på CO2. Generelt vil alle transportmidler blive væsentligt mere bæredygtige og miljøvenlige, så den vigtige turisme og globale samhandel kan fortsætte og udvides.

Forudsætning #9: Bæredygtig mad

Produktion af fødevarer til mennesker – og specielt produktion af foder til de dyr vi spiser – belaster kloden helt enormt i dag. Vi fælder vigtige skovarealer for at dyrke korn. Vi udtørrer vandreserver. Vi pøser enorme områder til med gift, som hverken planter, jorden, os selv eller andre dyr kan nedbryde. Vi leger guder ved at genmanipulere kornsorter, og skaber dermed uoverskuelige risici for artsdiversitet og sundhed. Og så spiser vi alt for meget kød fra opdrættede dyr, som vi ikke respekterer eller tager ansvar for.

Alt dette vil ende i de næste 100 år. En anden etik vil spire frem, hvor dyr respekteres. Vi vil se et drastisk fald i kødforbruget, og dyrene vil leve under naturlige forhold og blive fanget med jagtlignende metoder. Al produktion vil foregå uden brug af kemi og dermed basere sig på økologiske principper. Denne tendens ses tydeligt – dog ikke uden sværdslag.

Forudsætning #10: Cirkulær økonomi

De seneste 100 år har lært os at forbruge tøj og non-food varer efter modens luner i stedet for efter funktionalitet (dvs. virker den, så beholder jeg den, virker den ikke, køber jeg en ny).

Der bliver brugt ufattelige mængder vand, materialer og energi på produktion af tøj og andre non-food varer. Ofte i 3. verdenslande, hvor arbejdsforholdene er miserable. Dette vil ændre sig, således at modens luner i nogen grad vil fortsætte med at styre forbruget. Men den nuværende købe-og-smide-væk model, bliver afløst af en lease-og-returnere model. Den lineære økonomi afløses af den cirkulære. Da producenterne selv vil eje produkterne hele vejen igennem, vil de designe varerne med meget lang holdbarhed. Og når den første kunde returnerer varen efter endt brug, bliver den shinet op og leaset ud igen. Ved endt levetid skilles den ad og anvendes til nye produkter. Der sker allerede en udvikling indenfor cirkulær økonomi i dag.

Vejen bliver bumlet, men med disse 10 forudsætninger vil vi kunne byde vores tipoldebørn velkommen til en bæredygtig verden i 2115.

(Dette blogindlæg er bragt i Ingeniøren 6. februar 2015)

Af Dennis Friis Thaagaard, direktør i Sustainor

 

6 Comments

 • Jacob Jensen siger:

  Det meste lyder meget plausibelt. Der skal en katastrofe af dimensioner til, foer at vi goer tale til handling.

  Om Verden bliver mere lige, tror jeg ikke. Haaber at dem der er under vort niveau, bevaeger sig i vores retning. Ikke at vi bevaeger sig i deres. Desvaerre tyder alt paa, at vi kommeer til at bevaege os i deres, middelklassen bliver mindre og dermed ogsaa dem der skal bringe baeredygtighed fremad. De fattigste har ingen kommerciel interesse og de rigeste forbruger nominelt meget, men volumen-maessigt-set ikke-interessant.

 • Anne Moloney siger:

  Dejligt at læse en positiv fremtidsvision, som er absolut realistisk. Det giver håb for vore efterkommere.

 • Jeg tror at dine drømme er løbet af med dig – og intet er underbygget! Jeg tror ikke, at du har ret, og flere udsagn virker selvmodsigende. Mange afrikanske lande har en stigning i middelklassen, som øger efterspørgslen væsentligt. Den samlede vareefterspørgsel vil derfor stige markant og trækker derfor helt klart – og foudsigeligt – i den forkerte retning. Bekæmpelse af fattigdom trækker altså i den forkerte retning af dine udsagn og intet tyder på at vi bliver færre biler på vejene. Altså er det svært at se din logik i forhold til mål og udvikling….

  • Tak for din kommentar, Bo.
   Jeg er helt enig med dig i, at der vil komme flere mennesker på jorden, og flere af disse vil være mere købestærke, og dermed forbruge mere. Men sålænge dette vil være mere bæredygtige produkter, så skal det nok hænge sammen. En større grad af lighed (ikke helt lighed) vil give en større social bæredygtighed, som igen vil skabe bedre rammer i form af bedre teknologi og mere bæredygtig regulering.
   Vi er på den lange bane her, så vi kan sagtens være uenige i mine mellemregninger og konklusioner :-)

 • Nicki Møller siger:

  Interessante, men meget usikre forudsætninger.
  Jeg frygter at den omtalte katastrofe vil flytte fokus fra bæredygtighed over mod levestandarder, hvilket vil give øget produktion og import af essentielle varer, medicin, mad osv.
  Jeg mangler dog at få forklaret en ting: Du er lodret uenig med det anerkendte Internationale Energiagentur, som forudser at vi langt fra er i mål om 100 år, og at vi stadig vil være afhængige af fossile brændsler på globalt plan:
  http://www.iceuls.com/present_energy_resources/world_energy_production_vs_consumption.php

  Men lad os håbe du har ret :)

  • Tak for din kommentar, Nicki.

   Jeg er enig med dig i, at en evt. katastrofe vil give skvulp der trækker væk fra bæredygtighed. Men jeg er overbevist om at der vil komme en større og stærkere modstrøm, da den nye situation vil være et wake-up call for den del af befolkningerne, som ikke har set bæredygtig levevis, som en forudsætning for menneskeheden.

   Når regulering og teknologi – og dermed prisen – for alvor slår over på vedvarende energi, vil jeg ikke tro at det tager mange årtier får vi vil se fossil energi forsvinde fra radaren. Du ser allerede idag mange planlagte boringer og undersøgelser skrinlagt pga. den lave oliepris. Økonomien driver vedvarende energi frem – og det vil ske meget hurtigt som en ketchupeffekt.