At arbejde med CSR er nyt i mange virksomheder. Få 9 gode grunde til at arbejde med CSR.

CSR (Corporate Social Responsibility) – eller på dansk samfundsansvar – er en ret ny ledelsesdisciplin, og derfor heller ikke en del af den daglige ledelse i særligt mange danske virksomheder. I bund og grund handler CSR om at opføre sig ordentligt og se sin virksomhed som en del af løsningen af de globale udfordringer. Og vel at mærke samtidigt tjene penge på det!

”Hvorfor skal min virksomhed arbejde struktureret med CSR?” har du måske spurgt dig selv om. Nedenfor finder du et par hints. Hvis ingen af dem rammer dig, så skal du nok ikke arbejde med CSR lige nu. Men mon ikke noget af det vækker genklang – ellers kontakt mig, så vil jeg meget gerne udfordre dig

Fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft

Det bliver en stadigt større udfordring at finde relevant arbejdskraft. Og de yngre årgange er – samtidigt med at de er meget egoistiske og selvcentrerede – også meget socialt bevidste og dermed drevet af personlige værdier. Derfor er det vigtigt, at du som virksomhed viser dine værdier i praksis – og gerne nogle værdier som rimer på socialt ansvar.

Beholde eksisterende kunder og tiltrække nye kunder

Som underleverandør støder man oftere på krav fra sine kunder i form af etiske kodeks eller Code of Conducts. Disse kræver at man opfører sig ordentligt overfor miljø, klima, medarbejdere og samfundet. For at fastholde dine B2B kunder samt tiltrække nye, så er det nødvendigt, at du kan leve op til disse krav fremover.

Styrke branding overfor kunder og slutbrugerne

Hvis du handler direkte med slutbrugerne eller dine varer forhandles direkte videre til dem, så vil din succes afhænge af i hvor høj grad dine produkter passer til forbrugernes krav. Og disse krav bliver stadigt mere fokuseret på samfundsansvar.

Minimere risikoen for at blive negativt eksponeret i medierne

Erhvervslivet bliver mere kompleks, og det bliver sværere at holde overblik over alle de risici vi udsættes for. Derfor giver det god mening at holde sin sti ren, og dermed sikre sig, at man ikke overtræder skrevne eller uskrevne regler. Med fokus på samfundsansvar vil du have minimeret dine risici betragteligt for at havne i en shit storm på avisernes forsider eller i branchen.

Styrke innovation internt og i samarbejde med leverandører og kunder

Et struktureret arbejde med samfundsansvar vil kræve et tættere samarbejde med kunder og leverandører. Desuden vil man typisk involvere sine medarbejdere mere i drift og udvikling. En positiv sideeffekt af dette er typisk, at man bliver hurtigere til at udvikle nye produkter og koncepter.

Minimere omkostninger til f.eks. energi, vand og personaleomsætning

Hvis man sparer på sit forbrug, minimerer man også sin negative påvirkning af miljø og klima. Derfor giver det rigtig god mening at optimere sit energiforbrug (el, vand og varme), således at man forbruger mindre. Desuden giver det mening at behandle sine ansatte ordentligt, da man så vil opnå en højere effektivitet, lavere sygefravær, færre omkostninger til rekruttering mv. – udover den selvfølgelige moralske forpligtelse.

Fastholde og tiltrække investorer

Mange danske virksomheder står overfor et generationsskifte eller en udvidelse, som kræver et kapitalindspark. De professionelle investorer har næsten alle et krav om at de virksomheder de investerer i, arbejder struktureret med samfundsansvar. Adskillige undersøgelser viser nemlig at arbejde med CSR giver et højere afkast.

Leve op til lovkrav

Samfundsansvar bliver i højere krav en del af lovgivningen i stedet for at være en frivillig indsats. Dette gælder fx for miljø, klima, ansættelsesforhold, produktudvikling, produktion, markedsføring mv. Senest er de 1.200 største danske virksomheder blevet pålagt meget omfattende krav om at indføre og rapportere på CSR fra 2016 eller 2018. Og dette krav vil hurtigt forplante sig til det øvrige erhvervsliv.

Leve op til jeres egne værdier

Ud over de rent økonomiske grunde til at arbejde med CSR, skal du også overveje din virksomheds værdier. Er der områder, hvor du vil opføre dig ordentligt, eller ligefrem give en ekstra hånd – selvom det går ud over din økonomiske bundlinje? Alle virksomheder har værdier, og jo mere de er i spil, jo mere får man ud af sin indsats indenfor samfundsansvar.

Utallige undersøgelser i Danmark og udlandet har vist at virksomheder, som arbejder struktureret med CSR har et højere afkast end andre virksomheder. Hvis CSR anvendes rigtigt og ansvarligt, er det en investering som gavner bundlinjen.

…og så følg gerne med i denne klumme fremover for at få konkrete råd til at skabe en bedre bundlinje i din virksomhed ved at arbejde med socialt ansvar og CSR!

Af Dennis Friis Thaagaard, direktør i Sustainor
(Indlæg hos Djurslands Erhvervsforening, oktober 2016)